Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนาทวี

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานด้วยภาพและเสียง (สำหรับบันทึกคำพยานเด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ