Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวล 13.30 นาฬิกา นายสุเนติ คงเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี มอบหมายให้นางสาวณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี นางสาวบุษยมาส ธนนิมิตร นิติกรชำนาญการพิเศษ นายอุสมาร สาหัด นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนาทวี บรรยายความรู้ให้แก่ โต๊ะอิหม่ามและผู้นำทางศาสนาประจำอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ การปล่อยชั่วคราวตามนโยบายประธานศาลฎีกา, พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 คลินimage

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ