Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุเนติ คงเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี ได้มอบหมายให้ นางสาวณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวีและประชาสัมพันธ์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวีimage

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ