Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

ศาลจังหวัดนาทวี ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดนาทวี ให้บริการรถเข็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการศาลจังหวัดนาทวีซึ่งไม่สะดวกในการเดินขึ้นไปห้องพิจารณาคดี บริเวณชั้น ๒ ของอาคารศาลจังหวัดนาทวีด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ขimage

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ