Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

ศาลจังหวัดนาทวีมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 2 คน และโรงเรียนดรุณวิทยา จำนวน 6 คน เนื่องจากจบการฝึกปฎิบัติงาน image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ