Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศาลจังหวัดนาทวี จัดโครงการอบรมโครงการจัดการความรู้ (knowledge management) การจัดทำ-เก็บสำนวนและการเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา image

image รูปภาพ
image