Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี มอบหมายให้นางสาวณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี พร้อมด้วยนิติกรศาลจังหวัดนาทวี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566image

image รูปภาพ
image