Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนาทวี

ประกาศศาลจังหวัดนาทวี เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดนาทวี โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงimage

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดนาทวี

 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดนาทวี

โครงการ "พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


image เอกสารแนบ