Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนาทวี
Na Thawi Provincial Court

ศาลจังหวัดนาทวี
image

ศาลจังหวัดนาทวี

จองวันนัดสืบพยานimage

                      

       

หมายเหตุ          1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                        2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                        3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

ศูนย์ติดตามพยาน ติดต่อคุณสุนันทา สุวรรณโณ 0 7429 0529 ,08 4387 1306